Doprava a platba e-shop | Predajňa a požičovňa športového náradia a oblečenia animio, sport comfort sk

Doprava priamo k vám
Objednaný tovar dovezieme až priamo k vám domov
Výhodné ceny a ponuky
V našej ponuke nájdete položky so zaujímavými cenami
Kvalita na počkanie
Prinášame kvalitné športové prístroje a doplnky k nim

Doprava a platba e-shop

Dodacie a platobné podmienky (súčasť VOP)

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.6. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

5.7. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.8. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

Dodacia lehota je priemerne 2 pracovné dni v prípade platby dobierkou ak je tovar skladom, v prípade platby Online Bankingom priemerne do 2 pracovných dní po zaevidovaní platby, ak nie je uvedené inak. Pokiaľ objednávku uhrádzate príkazom, tovar expedujeme po zaevidovaní platby, takže dodacia lehota sa môže predĺžiť aj na 5 pracovných dní. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho.

Prepravná spoločnosť DPD - balík 

 • balíková preprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD
 • cena prepravy: 5,99 € 
 • zásielky s hmotnosťou do 35 kg
 • tovar Vám bude doručený na uvedenú adresu na území Slovenskej republiky k prvým uzamykateľným dverám
 • doručenie prebieha v pracovné dni medzi 08:00 a 17:00
 • zákazníkom prepravca zasiela SMS avízo s predpokladaným časom doručenia
 • prepravná spoločnosť nezabezpečuje montáž

Zásielkovňa 

 • preprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Zásielkovňa
 • cena prepravy: 2,50 €
 • na vybraný tovar malých rozmerov, s hmotnosťou do 10 kg
 • max. suma dobierka 700 € s DPH
 • tovar bude doručený na Vami zvolené výdajné miesto
 • po doručení zásielky na výdajné miesto Vám príde SMS a e-mail s heslom 
 • na vyzdvihnutie zásielky máte 7 dní (v predvianočnom období môže byť doba skrátená na 5 dní)

Osobný odber 

 • po pripravení objednávky na vyzdvihnutie Vám príde informácia prostredníctvom SMS, alebo e-mailom
 • na vyzdvihnutie objednávky máte 5 pracovných dní 
 • tovar musí byť uhradený
 • tovar si zákazník môže vyzdvihnúť na adrese Štefánikova 25, Púchov, 02001
   
 • Vyzdvihnutie sa dohodne telefonicky na telefónnom čísle v kontaktoch

Prepravná spoločnosť - paleta

 • preprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Gebrüder Weiss
 • cena prepravy: 14,99 € 
 • zásielky s hmotnosťou nad 50 kg, alebo zásielky, ktoré je nutné z bezpečnostných dôvodov zabezpečiť na paletu
 • zákazníkom prepravca zasiela SMS avízo a v deň doručenia kuriér zákazníka telefonicky kontaktuje
 • doručenie prebieha v pracovné dni medzi 08:00 a 17:00
 • tovar Vám bude doručený na uvedenú adresu na území Slovenskej republiky
 • kuriér z pravidla asistuje pri vybaľovaní tovaru, ale nie je povinný dopraviť tovar za prvé uzamykateľné dvere
 • v cene dopravy nie je započítaná paleta, ktorú je zákazník povinný po doručení tovaru odovzdať prepravcovi
 • prepravná spoločnosť nezabezpečuje montáž výrobkov, pripojenie (inštaláciu) spotrebiča, príp. iné úpravy, odpojenie alebo znesenie starého spotrebiča.
 Vynesenie do bytu
 • preprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Gebrüder Weiss
 • cena: 25,00 € (preprava 14,99 Eur + vynesenie tovaru 10,01 Eur)
 • zásielky s hmotnosťou od 50 do 150 kg
 • zákazníkom prepravca zasiela SMS avízo a v deň doručenia kuriér zákazníka telefonicky kontaktuje
 • doručenie prebieha v pracovné dni medzi 08:00 a 17:00
 • tovar Vám bude doručený na uvedenú adresu na území Slovenskej republiky
 • tovar Vám privezú 2 kuriéri a zabezpečia vynesenie tovaru do bytu / rodinného domu
 • pokiaľ nie je v bytovom dome výťah, vynesenie sa realizuje do 4. poschodia
 • v cene dopravy nie je započítaná paleta, ktorú je zákazník povinný po doručení tovaru odovzdať prepravcovi
 • prepravná spoločnosť nezabezpečuje montáž výrobkov, pripojenie (inštaláciu) spotrebiča, príp. iné úpravy, odpojenie alebo znesenie starého spotrebiča.

 

VOP prepravcov  

Všeobecné obchodné podmienky DPD

Všeobecné obchodné podmienky Zásielkovňa 

Všeobecné obchodné podmienky Gebrueder Weiss

 

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

 1. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 2. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostred­ko­va­teľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“) a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú pre­dá­vajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
 3. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť: 

a) platobnou bránou internetového bankovníctva (CSOB);

b) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;

c) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);

  4.  Úhrada bankovým prevodom musí byť realizovaná do 3 dní od dátumu potvrdenia objednávky, inak je objednávka zrušená. Tovar alebo služby ponúkané v akcii alebo ako súčasť iného zvýhodnenia nemusia byť pri voľbe platobnej metódy bankového prevodu v čase úhrady dostupné a spoločnosť neručí ich dostupnosť pri tomto spôsobe úhrady.

  5.  Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

  6.  Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Predávajúci upozornil spotrebiteľa, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.). 

  7.  Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 


Kontakt
Sport Comfort 
Výdajne Miesto
 
Adresa: 
Štefánikova 25, 
Púchov, 02001  
 
alebo
 
Tel. +421 911 540 060
Mail: info@sportcomfort.sk